fbpx

Ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców – nowe przepisy

Projekt nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców został opublikowany 13 września 2022 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Wprowadzone zmiany opierają się na dotychczasowych rozwiązaniach prawnych. Będą jednak miały decydujący wpływ na poprawę funkcjonowania obecnego systemu. Głównym celem jest usprawnienie procedur dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom oraz ograniczenie występujących nadużyć. Wśród proponowanych zmian znalazły się m.in.: Pełna elektronizacja postępowania. Przewiduje się pełną…

Czytaj więcej

Дозвіл на тимчасове проживання та роботу в Польщі

Дозвіл на тимчасове проживання в Польщі надається іноземцям, які планують продовжити своє перебування в нашій країні з якоїсь законної причини, наприклад роботи, навчання чи сімейних обставин. Найбільш поширеними є заяви пов’язані з виконуваною роботою. Як правило, така заява повинна бути подана не пізніше останнього законного дня перебування, а термін для прийняття рішення — 60 днів (відповідно до Закону про іноземців:…

Czytaj więcej

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce

Zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce udzielane jest cudzoziemcom, którzy planują przedłużyć swój pobyt w naszym kraju z jakiegoś uzasadnionego powodu, jak np. praca, nauka, czy okoliczności rodzinne. Najczęściej składane są wnioski w związku z wykonywaną pracą. Co do zasady wniosek taki należy złożyć nie później niż ostatniego dnia legalnego pobytu, a termin na wydanie decyzji wynosi 60 dni (zgodnie…

Czytaj więcej

Ubezpieczenia społeczne dla cudzoziemców

Na początku sierpnia do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było już ponad 1 mln 25 tys. cudzoziemców. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy (ponad 736 tys.). Liczną reprezentację mają także obywatele Białorusi (około 90 tys.) oraz Gruzini (około 30 tys.). Większość cudzoziemców (prawie 60%), którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym, zatrudnieni są na umowę o pracę, założyli własną firmę bądź pracują na umowach zleceniach lub…

Czytaj więcej

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dla obywateli Ukrainy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) to świadczenie rodzinne w ramach tzw. Nowego Polskiego Ładu. Co istotne – przysługuje także obywatelom Ukrainy. Jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka. Pozwala na zdobycie do 12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12 do 36 miesięcy (bez względu na wiek pierwszego dziecka). Środki wypłacane są w dwóch…

Czytaj więcej

Numer PESEL dla obywateli Ukrainy

Liczba osób uciekających do Polski przed wojną na Ukrainie wciąż rośnie. Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji obywateli Ukrainy, polski rząd wprowadził zmiany w prawie, które znacznie ułatwią życie uchodźców u nas w kraju. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Celem ustawy jest…

Czytaj więcej

Legalizacja pobytu cudzoziemców w sytuacji militarnej

Podczas trwającej wojny na Ukrainie, na terytorium Polski przedostają się już setki tysięcy osób. Na chwilę obecną szacuje się, iż do Polski przybyło już ponad 450 tys. Uchodźców. Ludzie Ci szukają u nas bezpiecznego schronienia. Wśród Polaków powstała bardzo duża mobilizacja w pomocy Ukrainie. Organizowane są liczne zbiórki rzeczowe, pieniężne, ale również wiele osób organizuje noclegi dla tych, którzy nie…

Czytaj więcej

Polski Ład- co zmieni i dla kogo?

Od dłuższego czasu do sieci trafiają liczne artykuły dotyczące Polskiego Ładu. Ale co tak dokładnie dla nas oznacza? Jakie zmiany w prawie nas czekają? Jak informuje nas platforma gov.pl Polski Ład to sposób na odnowę gospodarki po pandemii COVID-19. Program ten najbardziej ma pomóc osobom z najniższymi dochodami. Polega on na budowaniu nowego systemu podatkowego, którego głównymi filarami są: •…

Czytaj więcej

Polska otworzyła granicę dla obywateli Ukrainy

 Od 9 września 2021r.  Polska otworzyła granicę dla obywateli Ukrainy.   Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonało zmiany w rozporządzeniu określającym kategorie osób uprawnionych do wjazdu na terytorium Polski.   Ze względu na wybuch epidemii COVID-19 ruch graniczny mający wpływ na rozprzestrzenianie się wirusa został ograniczony. Granicę Polski mogli przekraczać tylko określone w:   §3 ust. 2 rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z…

Czytaj więcej

Соціальне страхування іноземців

На початку серпня на обліку пенсійного страхування перебувало понад 1 млн 25 тис. іноземців. Найбільшу групу становлять громадяни України (понад 736 тис.). Велику частку також складають білоруси (близько 90 тис.) та грузини (близько 30 тис.). Більшість іноземців (майже 60%), які підлягають соціальному страхуванню, працевлаштовані за трудовим договором, відкрили власну справу або працюють за договорами доручення чи на підставі інших договорів,…

Czytaj więcej