fbpx

Polski Ład- co zmieni i dla kogo?

Od dłuższego czasu do sieci trafiają liczne artykuły dotyczące Polskiego Ładu. Ale co tak dokładnie dla nas oznacza? Jakie zmiany w prawie nas czekają? Jak informuje nas platforma gov.pl Polski Ład to sposób na odnowę gospodarki po pandemii COVID-19. Program ten najbardziej ma pomóc osobom z najniższymi dochodami. Polega on na budowaniu nowego systemu podatkowego, którego głównymi filarami są: • Nowa skala podatkowa – roczna kwota wolna od podatku to 30.000,00 zł, zaś miesięczna ulga podatkowa wynosi 425,00 zł; • Zmiany w zakresie opłacania i odliczania składki zdrowotnej- brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku; • Zmiany w użytkowaniu samochodu służbowego dla celów prywatnych- zmiana kryterium wysokości ryczałtu – 250,00 zł miesięcznie dla samochodów o mocy do 60 kW oraz 400,00 zł miesięcznie dla samochodów o mocy powyżej 60 kW; • Ulga dla klasy średniej- możliwość złożenia rezygnacji z ulgi dla klasy średniej przy możliwości przekroczenia progu (133.692,00 zł) w rocznym rozliczeniu podatkowym. Ulga ta obowiązuje wyłącznie przy umowie o pracę. • Ulga na powrót- dla powracających podatników na terytorium RP po min. 3 latach mieszkania poza granicami Polski. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku jest roczny przychód do kwoty 85.528,00 zł; • Ulga dla rodzin 4+ – zerowy PIT dla dużych rodzin (przychód do 85.528,00 zł rocznie); • Ulga dla seniora- możliwość zwolnienia z podatku dla seniorów, którzy nabyli uprawnienia do świadczeń emerytalnych, ale którzy dalej pracują; • Składka zdrowotna dla osób zatrudnionych na podstawie aktu powołania- obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, składka będzie wynosić 9% podstawy otrzymywanego wynagrodzenia; • Zasiłek po ustaniu zatrudnienia- zasiłek wypłacany jest przez ZUS przez 91 dni (dotychczas było 182 dni); • Zasiłek za pobyt w szpitalu- zasiłek wypłacany na tę okoliczność w wysokości 80% podstawy wynagrodzenia. (Do tej pory obowiązywało 70%); • Sankcja podatkowa przy zatrudnieniach na czarno- konsekwencje wyłącznie dla pracodawców; • Limit płatności gotówkowych- obniżenie z 15.000,00 zł do 8.000,00 zł transakcji gotówkowych B2B; • Ulga na terminal płatniczy- podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi podatkowej na zakup terminala. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 stycznia 2022 roku. Przedstawiony system podatkowy w istotny sposób wpływa na pracowników. Dzięki rozwiązaniom Polskiego Ładu zatrudniony będzie chroniony przed nieprzepisowymi działaniami pracodawców oraz wzrosną wynagrodzenia pracowników. Największe wsparcie otrzymają podatnicy, którzy zarabiają w granicach minimalnego wynagrodzenia.