fbpx

Legalizacja pobytu cudzoziemców w sytuacji militarnej

Podczas trwającej wojny na Ukrainie, na terytorium Polski przedostają się już setki tysięcy osób. Na chwilę obecną szacuje się, iż do Polski przybyło już ponad 450 tys. Uchodźców. Ludzie Ci szukają u nas bezpiecznego schronienia. Wśród Polaków powstała bardzo duża mobilizacja w pomocy Ukrainie. Organizowane są liczne zbiórki rzeczowe, pieniężne, ale również wiele osób organizuje noclegi dla tych, którzy nie mają zakwaterowania. Również wielu pracodawców chce pomóc Cudzoziemcom, oferując pomoc przy znalezieniu pracy czy też wsparciu w załatwieniu formalności legalizacji pobytu. Część obywateli Ukrainy poprzednio mieszkało już w Polsce bądź przyjeżdża do swojej rodziny. W takich przypadkach sytuacja jest ułatwiona, ponieważ uchodźca jest objęty opieką, nie musi się martwić o mieszkanie, wyżywienie czy też pracę. Całkowicie inaczej wygląda sytuacja w przypadku osób, które nigdy wcześniej nie byli w Polsce oraz nie mają tu krewnych. Z myślą o takich osobach powstały punkty recepcyjne. Poniżej znajduje się lista takich punktów: ● Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle ● Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22 – 540 Dołhobyczów ● Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22 – 523 Horodło ● Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22 – 680 Lubycza Królewska ● Świetlica, Korczowa 155 37-552 Korczowa ● Hala sportowa – Medyka 285, 37-732 Medyka ● Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama ● Była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne W punktach tych realizowana jest pomoc medyczna oraz psychologiczna dla Uchodźców, pomoc przy wypełnianiu dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce, ale również można odpocząć i zjeść ciepły posiłek. Dokumenty, które obecnie uprawniają obywateli Ukrainy do pobytu na terenie Polski to: ● Paszport biometryczny (pobyt legalny do 30 dnia po odwołaniu zagrożenia epidemicznego); ● Wiza krajowa (D) lub wiza Schengen (C), (sytuacja jak powyżej) ; ● Wizy z oznaczeniem D lub C, bądź dokument pobytowy wydany przez inne Państwo Schengen, (sytuacja jak powyżej); ● Zezwolenie na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu; Jeśli Cudzoziemiec nie posiada jednego z wymienionych wyżej dokumentów podczas przekraczania granicy, zwraca się do Komendanta Straży Granicznej o zgodę na pobyt. Komendant ma możliwość wydania takiej zgody na podstawie jakiegokolwiek dokumentu (również nieważnego) potwierdzającego dane personalne osoby. W przypadku uzyskania tej zgody obywatel Ukrainy ma 15 dni, by złożyć wniosek o status uchodźcy. Wniosek ten składany jest przez Komendanta oddziału Straży Granicznej, obejmującego swoim terytorialnym zasięgiem działania. Jeśli z jakiegoś powodu Cudzoziemiec nie spełnia warunków do nadania statusu Uchodźcy, udziela mu się ochrony uzupełniającej w przypadku gdy powrót może narazić go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy lub zagrożenia życia. Obecnie trwa przygotowanie ustawy, która ma znacznie ułatwić legalizację pobytu Cudzoziemca na terenie Polski. O zmianach będziemy informować na bieżąco.