fbpx

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dla obywateli Ukrainy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) to świadczenie rodzinne w ramach tzw. Nowego Polskiego Ładu. Co istotne – przysługuje także obywatelom Ukrainy. Jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka.

Pozwala na zdobycie do 12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12 do 36 miesięcy (bez względu na wiek pierwszego dziecka).

Środki wypłacane są w dwóch wariantach:
– przez 24 miesiące po 500 zł,
– przez 12 miesięcy po 1000 zł.

Można wnioskować o zmianę wariantu, ale możliwe jest to tylko raz w okresie otrzymywania kapitału opiekuńczego.

Świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz nie podlega postępowaniu egzekucyjnemu. Do RKO uprawnieni są rodzice (matka lub ojciec), a także osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie i otrzymały tytuł opiekuna prawnego. Świadczenie wypłacane jest, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu rodzica/opiekuna prawnego.
Nie można skorzystać z RKO, jeżeli pobiera się już podobne świadczenia za granicą (nie dotyczy państw członkowskich UE/EFTA i Wielkiej Brytanii). Z RKO mogą skorzystać obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 roku. Wystarczy złożyć wniosek elektroniczny (rodzice: RKO-R; opiekunowie prawni: RKO-O) na platformie PUE-ZUS, przez portal Emp@tia bądź przez bankowość elektroniczną. Formularze dostępne w języku ukraińskim oznaczone są symbolem RKO-U.

Do złożenia wniosku niezbędne będą:
– PESEL rodzica,
– PESEL dziecka (drugiego/kolejnego),
– dane pierwszego/starszego dziecka,
– numer polskiego rachunku bankowego,
– polski numer telefonu,
– adres mailowy.

Wnioski można składać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9. miesiąc życia, do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13 miesięcy. Złożenie wniosku po tym czasie spowoduje pomniejszenie wypłaty świadczenia o 500 zł za każdy miniony miesiąc (licząc od ukończenia przez dziecko 12. miesiąc życia). Ustalenie prawa do RKO następuje w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Przelewy realizowane są od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia (lub od miesiąca złożenia wniosku), do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 36. miesiąc życia.
Będzie to jeden z poniższych terminów:
– 4. dzień każdego miesiąca,
– 9. dzień każdego miesiąca,
– 18. dzień każdego miesiąca.

Ważne:

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje wyłącznie w okresie pobytu w Polsce.
W przypadku chęci/konieczności wyjazdu na dłużej niż miesiąc (to okres, po którym traci się prawo do legalnego pobytu w Polsce), należy poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
Wystarczy złożyć formularz POG na platformie PUE-ZUS. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, konieczne będzie zwrócenie środków wraz z odsetkami.

Regulacje prawne dotyczące Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego zawarte są w Ustawie z dnia 17 listopada 2021 roku o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. poz. 2270), zwanej także „ustawą o RKO”.

Pomoc w sprawie RKO
– infolinia: 22 290 55 00 (pon.-pt. w godz. 8:00-15:00)
– Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: 22 560 16 00 (pon.-pt. w godz. 7:00-18:00)