fbpx

Ratowanie rynku pracy przez Rząd a brak wsparcia na rzecz pracy Cudzoziemcom?

Przyjeżdżając do Polski Cudzoziemcy, posiadają zazwyczaj jeden główny cel, cel zarobkowy. Zazwyczaj wiąże się to z pracą powyżej normy, aby móc zapewnić pewnego typu egzystencję. Jednakże podstawy prawne, dla obcokrajowców, są dość rygorystyczne w kwestii ilości godzin pracy. Oczywiście najlepsze oferty pracy to te, które oferują najwyższą stawkę i dużą ilość godzin. Jak można zauważyć z danych ZUS w 2019…

Czytaj więcej

Czy warto szukać zatrudnienia w Agencji Pracy?

Jeszcze kilka lat temu, osoby bezrobotne, zatrudnienia mogły jedynie szukać na tablicach ogłoszeń w urzędzie pracy bądź były skazane na samodzielne poszukiwanie zatrudnienia. W dzisiejszych czasach, sytuacja wygląda zupełnie inaczej, ponieważ na rynku prężnie funkcjonują agencję pracy. Działalności, które są ukierunkowane na pomoc bezrobotnym jak i poszukiwaniem wykwalifikowanych Pracowników, Pracodawcom. Korzystanie z usług agencji pracy jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ…

Czytaj więcej

Legalne zatrudnienie Cudzoziemca na terenie Polski

Współczynnik zatrudnienia obcokrajowców w Polsce z roku na rok gwałtownie rośnie, znajdując swoje odzwierciedlenie w danych statystycznych instytucji publicznych. Niekorzystne zjawiska demograficzne, takie jak: niski przyrost naturalny czy też duża liczba Polaków, zwłaszcza młodych, w wieku produkcyjnym, przebywających za granicą, powodują, że pracodawcy, mając coraz większe problemy z obsadzeniem stanowisk i coraz chętniej poszukują Pracowników zagranicznych w szczególności z Ukrainy…

Czytaj więcej

Zalety Leasingu Pracowniczego z punktu widzenia Pracodawcy

Leasing dosyć często kojarzy się z finansowaniem maszyn na obiekty bądź leasingiem flot samochodowych. Niemniej, jednak posiada również oblicze w formie personalnej. W skrócie, polega na wypożyczaniu Pracownika, na czas określony do zrealizowania zadań z zakresu danego przedsiębiorcy. A cały proces z Naszą firmą jest banalne prosty! Wystarczy podpisana pomiędzy Stronami odpowiednia umowa na wynajęcie pracownika. W przypadku delegowana przez…

Czytaj więcej

Szczepienie przeciwko COVID-19

Szczepionka przeciw COVID-19 to jeden z najważniejszych elementów, dzięki któremu możemy powstrzymać epidemię. Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalne wytwarzanie przeciwciał. Wytwarza komórki odpornościowe, przy czym chroni Nas przed zakażeniem COVID-19. Czy warto się zaszczepić? Przede wszystkim warto pomyśleć o ochronie Naszych najbliższych, rodziców, dziadków, dzieci bądź przyjaciół. Pokonanie koronawirusa jest możliwe tylko poprzez przerwanie jego rozprzestrzeniania. Natomiast szczepionka daje…

Czytaj więcej

Narodowy Spis Powszechny 2021. Czym jest? Do kiedy można się zapisać? Czy jest obowiązkowy?

Co to jest ten spis powszechny? Badania obowiązkowe, realizowane w oparciu o ustawy o spisach zgodnie z Art. 4 Rozporządzenia (WE) Nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9.07.2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań, państwa członkowskie UE zobligowane są do zbierania danych statystycznych. Są to jednocześnie największe przedsięwzięcia statystyczne jakie podejmowane są nie tylko w Polsce,…

Czytaj więcej

Polityka postępowania w związku z zagrożeniem dot. koronawirusa COVID-19

W związku z zagrożeniem epidemią chorób układu oddechowego spowodowaną przez CEPA 2019 wirusa CORONA VIRUS, biorąc pod uwagę informacje Światowej Organizacji Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, zaleca  środki  ostrożności, jak poniżej. PROFILAKTYKA unikaj bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi objawy chorób układu oddechowego, takiejak kaszel i kichanie; przestrzegaj i ucz innych tzw. „etykiety kaszlu”, czyli zasłaniania w trakcie kaszlu czy kichania…

Czytaj więcej

Epidemia Covid-19 a Legalizacja Pobytu

Koronawirus nie opuszcza wcale Polski, a na świecie atakuje już trzecia fala. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, weszły w życie zmiany w prawie przewidujące szczególne rozwiązania dla Cudzoziemców w Polsce. Przepisy umożliwiają legalne pozostanie na terenie Polski osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu bądź nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.   Jak wygląda…

Czytaj więcej

Leczenie Cudzoziemców w Polsce

Każda osoba, niezależnie od swojej sytuacji, powinna mieć zapewniony równy dostęp do świadczeń zdrowotnych, które finansowane są ze środków publicznych. Warunki oraz zakres udzielania tych świadczeń określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Do grup osób uprzywilejowanych w korzystaniu w pełni z opieki zdrowotnej – zgodnie z konstytucją są dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne oraz osoby w…

Czytaj więcej

Outsourcing pracowników – dlaczego warto?

Outsourcing pracowników – dlaczego warto? Outsourcing pracowniczy staje się nieodłączną częścią funkcjonowania coraz większej liczby przedsiębiorstw i jest uznawany za jedną z kluczowych koncepcji zarządzania we współczesnym świecie. Samo pojęcie outsourcing pochodzi z języka angielskiego outside-resource-using, to znaczy przekazanie określonych funkcji i zadań danego przedsiębiorstwa podmiotowi zewnętrznemu. Według tej definicji outsourcing pracowniczy polega na „wynajmie” pracowników. Takiego pracownika można pozyskać na…

Czytaj więcej