fbpx

Epidemia Covid-19 a Legalizacja Pobytu

Koronawirus nie opuszcza wcale Polski, a na świecie atakuje już trzecia fala. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, weszły w życie zmiany w prawie przewidujące szczególne rozwiązania dla Cudzoziemców w Polsce. Przepisy umożliwiają legalne pozostanie na terenie Polski osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu bądź nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.   Jak wygląda…

Czytaj więcej

Leczenie Cudzoziemców w Polsce

Każda osoba, niezależnie od swojej sytuacji, powinna mieć zapewniony równy dostęp do świadczeń zdrowotnych, które finansowane są ze środków publicznych. Warunki oraz zakres udzielania tych świadczeń określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Do grup osób uprzywilejowanych w korzystaniu w pełni z opieki zdrowotnej – zgodnie z konstytucją są dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne oraz osoby w…

Czytaj więcej

Koronawirus kształtuje gospodarkę na nowo

Koronawirus kształtuje gospodarkę na nowo Pandemia koronawirusa niewątpliwie wstrząsnęła gospodarką europejską i światową. Wiele polskich firm musiało zrewolucjonizować system pracy, ograniczyć swoją działalność lub nawet wycofać się z rynku. Według danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej tylko w marcu i kwietniu 2020 roku wpłynęło ponad 90 tys. wniosków o zawieszenie lub zlikwidowanie działalności. Mimo, że w czerwcu tego roku polski…

Czytaj więcej

Outsourcing pracowników – dlaczego warto?

Outsourcing pracowników – dlaczego warto? Outsourcing pracowniczy staje się nieodłączną częścią funkcjonowania coraz większej liczby przedsiębiorstw i jest uznawany za jedną z kluczowych koncepcji zarządzania we współczesnym świecie. Samo pojęcie outsourcing pochodzi z języka angielskiego outside-resource-using, to znaczy przekazanie określonych funkcji i zadań danego przedsiębiorstwa podmiotowi zewnętrznemu. Według tej definicji outsourcing pracowniczy polega na „wynajmie” pracowników. Takiego pracownika można pozyskać na…

Czytaj więcej

Numer identyfikacji podatkowej. Czy powinieneś go używać?

Czym jest NIP? Numer NIP, czyli w rozwinięciu Numer Identyfikacji Podatkowej jest dziewięciocyfrowym kodem, który przyporządkowany jest do konkretnego podatnika, nadawanym na wniosek. Każda z cyfr ma inne określenie znaczeniowe, określające kod urzędowy przez który został nadany numer jak i numerację danego Państwa, która wyznaczona jest w pierwszych trzech liczbach, ostatnia z cyfr pełni funkcję kontrolną, mającą na celu sprawdzenie poprawności…

Czytaj więcej

Zatrudnianie pracowników w czasach pandemii COVID-19

Wybuch pandemii COVID-19 oraz związany z nią lockdown wywołał światowy kryzys i uderzył gospodarki większości krajów na świecie, stawiając firmy i organizacje przed niespotykanymi dotąd problemami. Jednym z działów przedsiębiorstwa, który musiał wykazać się największą elastycznością i kreatywnością, aby odpowiedzieć na wyzwania czasu koronawirusa, był dział HR (ang. Human Resources – dział zarządzania zasobami ludzkimi). Zatrudnianie nowych pracowników oraz organizacja…

Czytaj więcej

5 korzyści outsourcingu pracowników

Z roku na rok, firmy ponoszą coraz wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej i poświęcają więcej czasu na przeprowadzanie podstawowych procesów, które nie przekładają się na wzrost efektywności. Kolejnym wyzwaniem, przed jakimi stoją firmy, są ponoszone wysokie koszty związane z utrzymaniem pracowników w firmie. Również kwestia związana z prowadzeniem dodatkowych procesów rekrutacyjnych może spowodować, że przedsiębiorstwo nie będzie mogło pozwolić sobie…

Czytaj więcej

Warszawska Karta Miejska

Każdego roku do Warszawskiego transportu miejskiego przybywa coraz liczniejsze grono pasażerów. Dlatego też, najkorzystniej jest wyrobić Warszawską Kartę Miejską by zachować długoterminową ważność biletu. Bilet można aktywować w dowolnym transporcie miejskim ZTM, biletomatach jak i kioskach szybkiego ruchu. Korzyści posiadania personalizowanej Karty Miejskiej? Tak! Jak najbardziej! Dzięki personalizowanej Karcie Miejskiej nie musimy nosić dokumentu tożsamości! W jaki sposób można wyrobić…

Czytaj więcej

PESEL dla cudzoziemca

Każdy Cudzoziemiec mieszkający w Polsce ma prawo do uzyskania PESELU. By rozwiązać wszelkie wątpliwości dla Cudzoziemców mieszkających na terenie Polski, czym dokładnie jest numer PESEL, jest to Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności –zbiór danych prowadzony w Polsce przez Ministerstwo do spraw informatyzacji. Jeśli, jesteś Obywatelem innego kraju, zamieszkujesz na terenie Rzeczypospolitej Polski bez zameldowania, możesz złożyć wniosek o wyrobienie numeru…

Czytaj więcej

Edukacja dzieci Obywateli innych Państw mieszkających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej istnieje należyty obowiązek do nauki. Co wiąże się z tym, że dzieci jak i młodzież muszą obowiązkowo uczęszczać do szkół do 18 roku życia. Zapisując dziecko do placówki, należy mieć ze sobą następujące dokumenty potwierdzające tożsamość dziecka. • Pesel – jeśli Cudzoziemiec posiada (jeśli nie posiada, to trzeba dany pesel wyrobić) • Dokumenty meldunkowe, wystarczy również…

Czytaj więcej