fbpx

Дозвіл на тимчасове проживання та роботу в Польщі

Дозвіл на тимчасове проживання в Польщі надається іноземцям, які планують продовжити своє перебування в нашій країні з якоїсь законної причини, наприклад роботи, навчання чи сімейних обставин. Найбільш поширеними є заяви пов’язані з виконуваною роботою. Як правило, така заява повинна бути подана не пізніше останнього законного дня перебування, а термін для прийняття рішення — 60 днів (відповідно до Закону про іноземців:…

Czytaj więcej

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce

Zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce udzielane jest cudzoziemcom, którzy planują przedłużyć swój pobyt w naszym kraju z jakiegoś uzasadnionego powodu, jak np. praca, nauka, czy okoliczności rodzinne. Najczęściej składane są wnioski w związku z wykonywaną pracą. Co do zasady wniosek taki należy złożyć nie później niż ostatniego dnia legalnego pobytu, a termin na wydanie decyzji wynosi 60 dni (zgodnie…

Czytaj więcej

Ubezpieczenia społeczne dla cudzoziemców

Na początku sierpnia do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było już ponad 1 mln 25 tys. cudzoziemców. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy (ponad 736 tys.). Liczną reprezentację mają także obywatele Białorusi (około 90 tys.) oraz Gruzini (około 30 tys.). Większość cudzoziemców (prawie 60%), którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym, zatrudnieni są na umowę o pracę, założyli własną firmę bądź pracują na umowach zleceniach lub…

Czytaj więcej