fbpx

Легальне працевлаштування іноземця в Польщі

Як показують статистичні дані державних установ, рівень зайнятості іноземців в Польщі стрімко зростає. Несприятливі демографічні явища, такі як: низький рівень народжуваності та велика кількість молодих поляків у працездатному віці, які перебувають за кордоном, змушують роботодавців, що мають проблеми з працівниками, частіше шукати іноземних працівників, зокрема з України та Білорусі. Однак варто знати, які умови повинні бути дотримані для легального працевлаштування.…

Czytaj więcej

Legalne zatrudnienie Cudzoziemca na terenie Polski

Współczynnik zatrudnienia obcokrajowców w Polsce z roku na rok gwałtownie rośnie, znajdując swoje odzwierciedlenie w danych statystycznych instytucji publicznych. Niekorzystne zjawiska demograficzne, takie jak: niski przyrost naturalny czy też duża liczba Polaków, zwłaszcza młodych, w wieku produkcyjnym, przebywających za granicą, powodują, że pracodawcy, mając coraz większe problemy z obsadzeniem stanowisk i coraz chętniej poszukują Pracowników zagranicznych w szczególności z Ukrainy…

Czytaj więcej

Переваги лізингу працівника з точки зору роботодавця

Само слово «лізинг» часто асоціюється з фінансуванням обладнання для об’єктів або здачею в  оренду автопарку. Тим не менш, він також може бути пов’язаний з людьми. Лізінг також полягає в оренді працівника на певний проміжок часу для виконання завдань підприємця. Весь процес з Нашою компанією є дуже простим! Достатньо тільки підписати між двома Сторонами відповідний договір по найму співробітника. У випадку…

Czytaj więcej

Zalety Leasingu Pracowniczego z punktu widzenia Pracodawcy

Leasing dosyć często kojarzy się z finansowaniem maszyn na obiekty bądź leasingiem flot samochodowych. Niemniej, jednak posiada również oblicze w formie personalnej. W skrócie, polega na wypożyczaniu Pracownika, na czas określony do zrealizowania zadań z zakresu danego przedsiębiorcy. A cały proces z Naszą firmą jest banalne prosty! Wystarczy podpisana pomiędzy Stronami odpowiednia umowa na wynajęcie pracownika. W przypadku delegowana przez…

Czytaj więcej