fbpx

Zatrudnianie pracowników w czasach pandemii COVID-19

Wybuch pandemii COVID-19 oraz związany z nią lockdown wywołał światowy kryzys i uderzył gospodarki większości krajów na świecie, stawiając firmy i organizacje przed niespotykanymi dotąd problemami. Jednym z działów przedsiębiorstwa, który musiał wykazać się największą elastycznością i kreatywnością, aby odpowiedzieć na wyzwania czasu koronawirusa, był dział HR (ang. Human Resources – dział zarządzania zasobami ludzkimi). Zatrudnianie nowych pracowników oraz organizacja pracy diametralnie zmieniły swój charakter. Obecnie sytuacja na rynku w dalszym ciągu zmienia się dynamicznie i ciężko powiedzieć, jak będzie wyglądała w nadchodzących miesiącach. W jaki sposób można pomóc działom personalnym w podejmowanych działaniach? Odpowiedzią na to pytanie mogą być usługi, które w Polsce są coraz bardziej popularne: leasing i outsourcing pracowniczy.

Wpływ koronawirusa na HR
Pandemia COVID-19 postawiła dział HR przed trudnymi zadaniami. Przede wszystkim zmiany musiała przejść organizacja pracy. Według ankiety przeprowadzonej przez Konfederację Lewiatan, podczas pandemii możliwość pracy zdalnej wdrożyło 88% przedsiębiorstw. Innym ważnym aspektem było zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Ponadto to właśnie dział HR musiał podjąć często trudne decyzje o wstrzymaniu rekrutacji oraz obcięciu części pensji i liczby godzin pracy. Wiele firm było zmuszonych rozwiązać umowy z częścią pracowników. Sytuację w branży HR oddaje również spadek obrotów firm należących do Polskiego Forum HR (PFHR), czyli najbardziej wpływowej organizacji z tej branży. W 2 kwartale 2020 roku obroty tej grupy spadły o 30% r/r, do poziomu 585 mln PLN. Co ciekawe, w tym samym okresie obrót firm z PFHR zajmujących się outsourcingiem pracowników spadł zaledwie o 4% r/r (do 215 mln PLN). Może to wskazywać na odporność tego rozwiązania na zmiany rynkowe i nowe wyzwania.

Trudności związane z zatrudnianiem nowych pracowników
Obecnie sytuacja pandemiczna stabilizuje się i firmy z powrotem zaczynają szukać pracowników. Zatrudnianie w czasie pandemii jest jednak utrudnione ze względu na często zmieniające się obostrzenia i przepisy sanitarne, ograniczenia w przemieszczaniu się pomiędzy państwami oraz kwestie prawne, takie jak legalizacja pobytu i pracy pracowników z zagranicy oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i zaświadczeń. Takie problemy możemy zauważyć w branży budowlanej, gdzie jednym z czynników obniżających wydajność firm jest niedobór pracowników zza wschodniej granicy u podwykonawców. Aspekt ten jest również istotny dla branż, które planują w najbliższych miesiącach zwiększać zatrudnienie. Są to m.in. branża gastronomiczna oraz branża produkcji, a także szeroko pojęty sektor usług. Problemy z zatrudnieniem wiążą się również z wdrażaniem nowych pracowników, ponieważ część osób wykonuje swoją pracę w trybie zdalnym. Większości firm zależy na tym, aby rotacja pracowników była jak najmniejsza, jednak jest ona nieunikniona ze względu na realia pandemii (np. przedłużające się zwolnienia lekarskie i przymusowe urlopy). Ponadto działy HR skupiają się na utrzymaniu i doskonaleniu nowych metod pracy i jej organizacji. Aby ułatwić pracę działowi kadr, można rozważyć opcję leasingu lub outsourcingu pracowniczego.

Czym jest outsourcing i leasing pracowniczy?
Leasing pracowniczy polega na wynajęciu pracowników o określonych kwalifikacjach za pomocą agencji pracy tymczasowej, która zatrudnia, a następnie oddelegowuje pracowników do pracy w firmie, która zakupiła usługę leasingu. Czas pracy pracownika określony jest w umowie i może mieć charakter doraźny lub długoterminowy. Outsourcing pracowniczy różni się tym, że firma korzystająca z tej usługi zleca realizację tylko określonych zadań pracownikom podmiotu zewnętrznego.

Na czym polega atrakcyjność leasingu i outsourcingu pracowników w czasach pandemii?
Przede wszystkim takie rozwiązanie to doskonały sposób na optymalizację kosztów zatrudnienia pracowników, a w dobie koronawirusa każde dodatkowe oszczędności są na wagę złota. Agencja lub podmiot zewnętrzny, zajmujący się leasingiem i outsourcingiem pracowniczym przeprowadza rekrutację i selekcję pracowników wedle kryteriów określonych przez firmę, a także, co bardzo istotne, spełnia wszystkie wymogi i przepisy prawne związane z zatrudnianiem. W obecnej sytuacji bardzo istotnym czynnikiem jest również możliwość wysłania pracownika zastępczego w przypadku choroby lub niestawienia się do pracy poprzedniego pracownika. Warto wziąć też pod uwagę dużą elastyczność tego rozwiązania – zawieranie wielu umów na krótkie okresy nie jest problemem, a leasingobiorca może zrezygnować z pracy pracownika tymczasowego przed końcem umówionego okresu.

Usprawnienie rekrutacji i zarządzania personelem kluczem do sukcesu
Z pewnością można powiedzieć, że koronawirus zapoczątkował zmiany w organizacji pracy i sposobach zatrudniania nowych pracowników. Znajdujemy się w momencie, gdzie optymalizacja różnorodnych procesów, zachodzących w przedsiębiorstwie, jest kluczem do polepszenia wyników finansowych i przetrwania na rynku. Rekrutacja nowych pracowników może przysporzyć dużych trudności i chcąc skupić się na istocie swojej działalności i ułatwić pracę działowi HR, warto rozważyć zlecenie części zatrudnienia agencjom pracy tymczasowej. Wysoka jakość świadczonych usług oraz liczne korzyści płynące z leasingu lub outsourcingu pracowników sprawiają, że to rozwiązanie jest atrakcyjną propozycją dla pracodawców z wielu branż.