fbpx

PESEL dla cudzoziemca

Każdy Cudzoziemiec mieszkający w Polsce ma prawo do uzyskania PESELU. By rozwiązać wszelkie wątpliwości dla Cudzoziemców mieszkających na terenie Polski, czym dokładnie jest numer PESEL, jest to Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności –zbiór danych prowadzony w Polsce przez Ministerstwo do spraw informatyzacji.

Jeśli, jesteś Obywatelem innego kraju, zamieszkujesz na terenie Rzeczypospolitej Polski bez zameldowania, możesz złożyć wniosek o wyrobienie numeru PESEL. W przypadku Zameldowania, dany numer PESEL dostaniesz w Urzędzie, jeśli zameldujesz się w Polsce na pobyt powyżej 30 dni.

Jakie dokumenty trzeba przygotować w przypadku braku możliwości meldunku?

 • Dokument, który potwierdza tożsamość Cudzoziemca (np. pierwsza strona paszportu, pierwsza strona umowy zlecenia),
 • Należy wypełnić wniosek, który można znaleźć na stronię urzędu, bądź w przypadku trudności z wypełnieniem poprosić o pomoc w urzędzie gminy.

Następnie dany wniosek należy złożyć w odpowiednim dla zamieszkania urzędzie gminy.

W celu ułatwienia wypełnienia Obywatelowi wniosku poniżej prosimy o zapoznanie się z wypełnionym przykładowym wzorem oraz formularzem do pobrania wniosku.

Formularz do pobrania

Numer PESEL, można również wyrobić za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, tak zwany ePUAP – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji. W przypadku skorzystania z usługi wyrobienia numeru PESEL, niezbędna jest rejestracja konta. Utworzenie konta jest banalnie proste i składa się z kilku prostych kroków:

 • imię i drugie imię;
 • nazwisko;
 • adres e-mail;
 • login przy logowaniu się do systemu,

Następnie musimy wybrać formę uwierzytelniania:

 • tradycyjną, czyli za pomocą hasła,
 •  logowanie przy pomocy certyfikatu –dodać stronę www.epuap.gov.pl do zaufanych witryn.

Dzięki założeniu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, tak zwany ePUAP będziemy mogli załatwić różnorodne sprawy, dzięki zakładce „Alfabetycznej listy spraw”.

Często Cudzoziemiec kieruję pytanie czy dana usługa wyrobienia PESELU jest płatna i ile należy zapłacić?

Dlatego też, informujemy że usługa wyrobienia numeru PESEL jest bezpłatna!

Czas oczekiwania na numer PESEL?

Gdy dany wniosek o wyrobienie numeru PESEL nie będzie zawierał braków formalnych Urzędnik od razu przyjmie zgłoszenie. W przypadku nadania numeru PESEL Cudzoziemiec dostanie powiadomienie o nadaniu danego numeru PESEL.

Gdzie należy odebrać numer PESEL?

Numer PESEL należy odebrać:

 • we właściwym dla adresu miejsca zameldowania urzędzie gminy,
 • w urzędzie gminy, gdzie znajduję się siedziba Twojego pracodawcy – w przypadku braku możliwości zameldowania się,
 • w Urzędzie Dzielnicy Śródmieścia miasta st. Warszawy mieszczący się przy ulicy Nowogrodzkiej 43

Podstawa Prawna do wyrobienia numeru PESEL

Podstawami prawnymi do wyrobienia numeru PESEL jest:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. z 2015 r. poz. 1984), która określa wzór wniosku o nadanie numeru PESEL i formę i tryb powiadomienia o nadaniu lub zmianie numeru PESEL, w tym wzór powiadomienia.
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382), określa zasady i sposoby prowadzenia ewidencji ludności w Rzeczypospolitej Polskiej, zakres i zasady rejestracji danych gromadzonych w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców, zasady i tryb nadawania numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zasady wykonywania obowiązku meldunkowego przez obywateli polskich i cudzoziemców oraz zasady udostępniania danych z Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz rejestrów.