fbpx

Warszawska Karta Miejska

Każdego roku do Warszawskiego transportu miejskiego przybywa coraz liczniejsze grono pasażerów. Dlatego też, najkorzystniej jest wyrobić Warszawską Kartę Miejską by zachować długoterminową ważność biletu. Bilet można aktywować w dowolnym transporcie miejskim ZTM, biletomatach jak i kioskach szybkiego ruchu.

Korzyści posiadania personalizowanej Karty Miejskiej?

Tak! Jak najbardziej! Dzięki personalizowanej Karcie Miejskiej nie musimy nosić dokumentu tożsamości!

W jaki sposób można wyrobić Warszawską Kartę Miejską?

By otrzymać spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską należy złożyć wniosek papierowy w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM bądź eletroniczny na stronie internetowej ZTM. We wniosku należy wspisać dane osoby starającej się o kartę podając:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL (lub datę urodzenia w przypadku obywateli innych krajów),
 • adres zamieszkania z kodem pocztowym,
 • zdjęcie osoby ubiegającej się o kartę, które można wykonać samodzielnie dzięki smartfonowi!

Gdzie można otrzymać Warszawską Kartę Miejską?

Spersonalizowane Karty miejskie wydawane są w Punktach Obługi Pasażerów, dokładne adresy znajdziemy na stronię ZTM. Przy odbioże należy niezwłocznie pokazać dokument tożsamości w celu weryfikacji. W przypadku osób niepełnoletnich, należy przedstawić legitymację szkolną.

Koszt Karty?

Pierwsza Warszawska Karta Miejska jest bezpłatna. W przypadku gdy karta została zniszczona bądź zgubiona należy złożyć wniosek o wydanie kolejnej spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej, uiszczając opłatę w wysokości 14 zł. 

Karta dla Ucznia?

Karta ucznia to Warszawska Karta miejska z wgranym uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów w warszawskiej komunikacji miejskiej w okresie trwania nauki w szkole.

Karta Ucznia przysługuję:

 • Uczniom szkół podstawowych zamieszkujących i działających na terenie m.st. Warszawy.

Jak otrzymać daną kartę?

Opiekun prawny powinien złożyć wniosek wypełniając dane dziecka:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL (lub datę urodzenia w przypadku obywateli innych krajów),
 • adres zamieszkania z kodem pocztowym,
 • aktualne zdjęcie Ucznia,
 • ważną legitymacją szkolną,
 • zaświadczenie wydanę przez szkołę.

Jeśli, potrzebują Państwo więcej informacji na temat Warszawskiego transportu miejskiego, prosimy o zapoznianie się ze stroną internetową ZTM Warszawski Transport Miejski.