fbpx

Przekraczanie granic w czasie walki z koronawirusem

Z uwagi na pandemię COVID-19, aktualnie ruch graniczny jest dość utrudniony. Nadal zostają utrzymane ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski. Kontrole na przejściach granicznych z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą zostają utrzymane do 12 czerwca, z możliwością dalszego przedłużenia. 
Decydując się na wjazd lub wyjazd z Polski, można przekroczyć granicę tylko w wyznaczonych miejscach. 

Przekraczanie granic z Polską

Dla wschodnich sąsiadów (Rosja, Białoruś i Ukraina) ruch graniczny również został mocno ograniczony.
Granicę można przekraczać:

 • z Rosją w Bezledach i Grzechotkach
 • z Białorusią w Kuźnicy, Bobrownikach i Terespolu
 • z Ukrainą w Dorohusku, Korczowej oraz Medyce, gdzie możliwy jest  tylko ruch pieszy. 

Warto też wspomnieć, kto może wjechać do Polski. Są to: 1. obywatele RP 

 • Warto też wspomnieć, kto może wjechać do Polski. Są to: 1. obywatele RP cudzoziemcy: 
  • posiadający kartę Polaka 
  • będący małżonkami albo dziećmi obywateli RP 
  • dyplomaci 
  • osoby posiadające prawo do pracy na terytorium RP 
 • uczniowie i studenci uczący się na terytorium Polski 
 • obywatele unii europejskiej oraz w Szwajcarii celem przejazdu przez terytorium RP (trwającego nie dłużej niż 12 godzin) 
 • zawodowi kierowcy. 

Zawieszone są wszystkie pasażerskie loty krajowe oraz międzynarodowe, a ruch kolejowy został mocno ograniczony. Jednak swobodne poruszanie po się po terytorium kraju odbywa się bez ograniczeń.  A w najbliższym czasie planowane jest stopniowe wznawianie lotów krajowych.
Osoby przekraczające granicę poddawane są kontroli sanitarnej oraz są kierowane na obowiązkową kwarantannę domową, trwającą 14 dni. 

Nowe zasady zwolnień z obowiązkowej kwarantanny

Kwarantanna nie obowiązuje osób przekraczających wewnętrzne granice unijne, w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych, wykonywanych w Polsce, Unii Europejskiej lub EOG (Europejskim Obszarze Gospodarczym). Biorąc pod uwagę, że sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wydaje się opanowana (w większości krajów Unii Europejskiej liczba nowych przypadków zachorowań oraz zgonów zaczęła spadać) możliwe, że w najbliższym czasie zostaną złagodzone zasady poruszania się po Europie.
Kryzys w zatrudnianiu pracowników, spowodowany pandemią, dość mocno odbił się na polskiej gospodarce. Dlatego w interesie kraju jest, aby przeciwdziałać likwidacji miejsc pracy. W niedalekiej przyszłości powinniśmy spodziewać się kolejnych dobrych wiadomości, związanych z wprowadzaniem następnych faz wychodzenia z kryzysu. 

Źródła:
https://www.gov.pl/web/koronawirus https://www.gov.pl/web/chiny/przekraczanie-granic
https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8467,Nowe-zasady-kwarantanny-po-przekroczeniugranicy.html https://kancelariawyrzykowscy.pl/pl/blog/cudzoziemcylegalizacja1/ http://prawawpracy.pl/html/zatrudnianie_cudzoziemcow_s4.html