fbpx

Numer identyfikacji podatkowej. Czy powinieneś go używać?

Czym jest NIP? Numer NIP, czyli w rozwinięciu Numer Identyfikacji Podatkowej jest dziewięciocyfrowym kodem, który przyporządkowany jest do konkretnego podatnika, nadawanym na wniosek.

Każda z cyfr ma inne określenie znaczeniowe, określające kod urzędowy przez który został nadany numer jak i numerację danego Państwa, która wyznaczona jest w pierwszych trzech liczbach, ostatnia z cyfr pełni funkcję kontrolną, mającą na celu sprawdzenie poprawności numeru.

Nip został wprowadzony w 1995 roku, na mocy ustawy która w pełni określa funkcjonowanie numeru identyfikacji podatkowej. Podatnik posiadający dany numer identyfikacyjny, ma należyty obowiązek posługiwania się nim w dokumentach.

W jakich przypadkach nadawany jest numer oraz kto nadaję numer identyfikacji podatkowej?

NIP to identyfikator podatkowy, który posiadają przedsiębiorcy jak i  również mogą posiadać podatnicy którzy nie prowadzą działalności gospodarczej.

Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, może ubiegać się o nadanie NIPu, składając wniosek (NIP-7) do urzędu skarbowego.

Osoby fizyczne, które zakładają działalność gospodarczą, w celu posiadania numeru NIP, muszą złożyć wniosek o wpis do CEIDG (wniosek CEIDG-1), który w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego otrzymują potwierdzenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej.

Pozostali podatnicy posługują się numerem PESEL (Powszechnym Elektronicznym Systemem Ewidencji Ludności) – jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który pozwala na łatwą identyfikację osób nadawany przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Czy NIP jest w Polsce obowiązkowy?

W Polsce numerem NIP muszą się posługiwać:

  1. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, lecz są podatnikami na podstawie mocy innych ustaw,
  2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  3. osoby fizyczne, które nie identyfikują się numerem PESEL, mimo iż są podatnikami,
  4. osoby fizyczne objęte obowiązkiem odprowadzania podatku VAT.

Co w przypadku gdy Osoba Fizyczna posiada już NIP a rejestruję działalność gospodarczą?

Osoby rejestrujące działalność gospodarczą, posiadające już wcześniej numer identyfikacji podatkowej, nie wnioskują o kolejne nadanie numeru, ponieważ nie podlega on zmianom.

Upsss… a co w przypadku, gdy dany Numer identyfikacji podatkowej się zawieruszył?

Głowa do góry! W przypadku, gdy dany numer został zawieruszony, można ubiegać się o duplikat w urzędzie skarbowym.

Więcej informacji na temat funkcjonowania tego numeru mówi ustawa o NIP, a mianowicie Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.