fbpx

Nowe rozporządzenie z dnia 18.06.2020 r. Ministra Zdrowia zmieniające przepisy w sprawie chorób zakaźnych

Kilka dni temu (dokładnie 17 czerwca 2020) Ministerstwo Zdrowia opublikowało ważne zmiany w Rozporządzeniu o chorobach zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji, kwarantanny oraz nadzoru epidemiologicznego. Powyższe podyktowane było dostosowaniem się do obecnej sytuacji w związku z wciąż panującym wirusem Covid-19.

Do tej pory w określonych sytuacjach (np. powrót z podróży zagranicznej) zmuszeni byliśmy przebywać na kwarantannie przez dwa tygodnie – niezależnie od tego czy posiadaliśmy objawy choroby, czy nie.
Zgodnie z nowymi wytycznymi, w przypadku podejrzenia zakażenia Covid-19 okres kwarantanny ma trwać jedynie do czasu uzyskania ujemnego wyniku testu diagnostycznego, ale nie dłużej niż 14 dni (licząc od dnia następującego po ostatnim dniu podejrzenia narażenia albo styczności).
Rozporządzenie weszło w życie z datą 18 czerwca 2020.

Tym samym osoby, które uzyskały ujemny wynik badań jeszcze przed ogłoszeniem zmian, nie muszą podlegać już kwarantannie.
Niestety w dalszym ciągu obowiązują ograniczenia w przemieszczaniu się przez przejścia graniczne dla mieszkańców Ukrainy. Warto jednak pamiętać o wyjątkach.
Do Polski mogą wjechać m.in.:

  • obywatele RP (Rzeczypospolitej Polskiej)
  • cudzoziemcy, którzy zawarli związek małżeński bądź są dziećmi obywateli RP
  • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka
  • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy bądź prawo do stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski
  • uczniowie i studenci pobierający naukę w Polsce

Wszystkie osoby przekraczające granice muszą poddać się obowiązkowej kwarantannie. W czasie kontroli na granicy konieczne będzie także wskazanie numeru telefonu do bezpośredniego kontaktu oraz adresu, pod którym zamierza przebywać podróżny.

Pełną treść Rozporządzenia znajdziecie na stronie ISAP (Internetowy System Aktów​       Prawnych)

Kwarantanna, a nadzór epidemiologiczny – różnice i podobieństwa

Zmiany w Rozporządzeniu odnoszą się głównie do zasad kwarantanny. Warto zatem doprecyzować najważniejsze informacje związane z tym zagadnieniem. 

Kwarantanna to celowa izolacji osób zdrowych, które miały kontakt z osobami zarażonymi bądź podejrzanymi o zakażenie. W czasie kwarantanny nie można opuszczać wyznaczonego miejsca, ani przyjmować odwiedzających. Kwarantanna nakładana jest przez państwowego (powiatowego lub granicznego) inspektora sanitarnego i podlega kontroli policji. Za jej złamanie grożą kary (w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem jest to 5000 zł)

W odbywaniu kwarantanny pomocna będzie aplikacja “Kwarantanna domowa”. Wszystkie osoby objęte kwarantanną powinny otrzymać sms’a zachęcającego do jej pobrania. Aplikacja daje nam szybki dostęp do wszystkich niezbędnych informacji pomocnych w czasie kwarantanny, a także umożliwia złożenie zapotrzebowania na artykułu żywnościowe czy kontakt z psychologiem. Co ważne: jest bezpłatna i można ją pobrać zarówno ze sklepu GooglePlay, jak i AppStore.

Łagodniejszą formą izolacji jest nadzór epidemiologiczny. Obejmuje on osoby, które nie miały bezpośredniej styczności z chorym, ale przebywały na tej samej przestrzeni co nosiciel. W takim przypadku zaleca się ograniczyć do minimum wyjścia oraz kontakt z innymi osobami. W przypadku długości obowiązywania nadzoru epidemiologicznego nic się jednak nie zmieniło – trwa on niezmiennie 14 dni.

Zarówno kwarantanna, jak i nadzór epidemiologiczny mają na celu ograniczenie ewentualnego rozprzestrzeniania się choroby. W obu przypadkach należy regularnie informować o stanie swojego zdrowia.

Pamiętajmy o przestrzeganiu zaleceń służb sanitarnych – to ważne dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.