fbpx

Edukacja dzieci Obywateli innych Państw mieszkających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej istnieje należyty obowiązek do nauki. Co wiąże się z tym, że dzieci jak i młodzież muszą obowiązkowo uczęszczać do szkół do 18 roku życia. Zapisując dziecko do placówki, należy mieć ze sobą następujące dokumenty potwierdzające tożsamość dziecka.

• Pesel – jeśli Cudzoziemiec posiada (jeśli nie posiada, to trzeba dany pesel wyrobić)

• Dokumenty meldunkowe, wystarczy również umowa najmu,

• Świadectwa szkolne dziecka z poprzednich szkół, które obowiązkowo muszą być przetłumaczone na język Polski,

• Przeprowadzić badania lekarskie.

W przypadku należytej pomocy związanej z barierą językową czy też kompletowaniu potrzebnych dokumentów, pomoc zapewniają organizację pozarządowe które specjalizują się w kulturze Obcokrajowców, jak i również Dyrekcja szkoły.

Bariera językowa często jest głównym czynnikiem który przyswaja wiele problemów dzieciom, dlatego też cudzoziemiec ma prawo do co najmniej 2 godzin tygodniowo nauki języka polskiego, które musi zagwarantować placówka.

Przedszkola i  żłobki

W Polsce o przyjęciu Obcokrajowca czy też Obywatela Polskiego do przedszkola czy też żłobka obowiązują te same zasady ponieważ prawo umożliwia korzystanie z opieki przedszkolnej.

Przy rekrutacji należy złożyć podanie o przyjęcie dziecka do wybranej placówki, gdzie wypełnia się najważniejsze informację o dziecku. Najczęściej występują pytania takie jak:

• Przebyte choroby u dziecka?

• Choroby współistniejące u dziecka?

• Czy występuje alergia u dziecka?

W przypadku podawania leków określonych przez Rodziców – zaświadczenie lekarskie. Natomiast w przypadku dzieci niepełnosprawnych pierwszym stopniu, należy niezwłocznie skontaktować się z Placówką czy jest możliwość rekrutacji dziecka.

Dodatkowo w deklaracji należy podać takie informację jak:

• deklarowaną liczbę godzin,

• informację o rodzicach,

• upoważnienie w przypadku obioru dziecka przez osobę bliską.

Przedszkole zgodnie z istniejącym prawem jest nie płatne, natomiast gdy dziecko przebywa w nim do 5 godzin dziennie. Powyżej ustalonej ilości godzin, zobowiązuje opłata, która regulowana jest przez przedszkole. W przypadku wyżywienia dziecka również należy brać opłatę pod uwagę. O decyzji przyjęcia dziecka decyduję kolejność zgłoszeń.

Szkoły podstawowe i średnie

Uczniowie szkół podstawowych przyjmowani są do odpowiedniej klasy we właściwej dla miejsca zamieszkania (tkz. Rejonizacja – placówka oświatowa w rejonie ). Oznacza to, że wszystkie dzieci, które przebywają na terytorium Polski bez względu na obywatelstwo, zostaną przyjęte do szkół publicznych.

Dziecko w przypadku zakończenia szkoły podstawowej, może mieć wybór jeśli  chodzi o typ szkoły średniej: ogólnokształcące, techniczne, specjalistyczne. Do tego typu szkół uczniowie są przyjmowani po spełnieniu warunków. Często występującym warunkiem są dodatkowe egzaminy.

Studia

Po uzyskaniu świadectwa maturalnego, Obcokrajowiec ma prawo do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych Państwowych bądź Prywatnych, w określonych przez nich kierunkach. O przyjęciu na wymarzoną uczelnie decyduję wynik rekrutacji. A potrzebnymi dokumentami by złożyć deklarację na uczelnie są:

• świadectwo maturalne (Polskie świadectwo maturalne lub z Kraju Ojczystego Obcokrajowca),

• często możemy się spotkać z dodatkowym egzaminem w celu potwierdzenia znajomości z Języka Angielskiego,

• opłata rekrutacyjna (w zależności od Uczelni opłata rekrutacyjna różni się od siebie, najczęściej 100-300 zł)

Co warto wiedzieć – Egzaminy w zależności od Uczelni mogą różnić się formą. Dlatego, też zachęcamy się do zapoznania się ze stroną internetową uczelni.