fbpx

Czy można zwolnić lub ukarać pracownika za brak szczepienia?

W świetle obowiązujących przepisów szczepienia przeciwko COVID-19 są one w pełni dobrowolne, a przepisy nie nakazują wprost poddania się im. W praktyce oznacza to, że nie można zmusić pracownika do szczepień. Dlatego, też z uwagi na dobrowolność szczepienia podnosi się, że pracownik nie może być karany za niewyrażenie zgody na jego przeprowadzenie

Brak jednoznacznej podstawy prawnej?

Akty prawa nie stanowią jednoznacznej podstawy do skierowania pracownika na szczepienie przeciwko COVID-19 bez zgody pracownika. Tym samym zwolnienie pracownika za brak szczepienia lub odmowę przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19 będzie niezgodne z prawem.Jak wskazano aktualne przepisy wyraźnie wskazują na dobrowolność szczepień na SARS-CoV-2. Niemniej, Pracodawca może zachęcać pracowników do szczepień.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kodeks pracy jednoznacznie mówią o zasadzie równego traktowania, zgodnie z którą pracodawca nie może różnicować swoich pracowników. Wprowadzenie odmiennych restrykcji sanitarnych dla osób, które poddały się szczepieniu przeciw COVID-19 oraz osób, które z różnych przyczyn tego nie zrobiły nie powinny mieć miejsca bytu. Aby szczepienia na Covid-19 musiałyby być obowiązkowe Minister Zdrowia musiałbym znowelizować rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych na szczepienia obowiązkowe.

Bardzo duża część pracodawców mimo braku podstawy prawnej, zdecydowała się na udzielenie dodatkowego dnia wolnego, związku z wykonanym szczepieniem przeciwko COVID-19. W większych firmach widać, iż takie rozwiązanie przyniosło już pewne pozytywne skutki.

 

Zwolnienie pracownika lub kara za brak szczepienia przeciw COVID-19?

Na mocy aktualnie obowiązujących przepisów nie ma możliwości zwolnienia pracownika, ze względu na fakt, że nie poddał się szczepieniu. Takie postępowanie mogłoby zostać potraktowane jako przejaw dyskryminacji. Jak i również, nie można nakładać na Pracownika kar porządkowych w związku z odmową szczepienia. Jednak, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy powinni być czujni, bo nie są wykluczane regulacje legislacyjne w tej sprawie. W najgorszym przypadku, może też dojść do sytuacji, w której pracodawca podejmie decyzję o przeniesieniu nieszczepionego pracownika na inne stanowisko.