fbpx

Leczenie Cudzoziemców w Polsce

Każda osoba, niezależnie od swojej sytuacji, powinna mieć zapewniony równy dostęp do świadczeń zdrowotnych, które finansowane są ze środków publicznych. Warunki oraz zakres udzielania tych świadczeń określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Do grup osób uprzywilejowanych w korzystaniu w pełni z opieki zdrowotnej – zgodnie z konstytucją są dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne oraz osoby w…

Czytaj więcej