fbpx

Номер PESEL для громадян України

Кількість людей, які втікають до Польщі через війну в Україні, продовжує збільшуватись. З огляду на скрутне становище громадян України, польський уряд вніс зміни до законодавства, які значно полегшать життя біженців у нашій країні. Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території даної країни опубліковано у “Віснику Законів”. Мета закону — допомогти…

Czytaj więcej

Numer PESEL dla obywateli Ukrainy

Liczba osób uciekających do Polski przed wojną na Ukrainie wciąż rośnie. Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji obywateli Ukrainy, polski rząd wprowadził zmiany w prawie, które znacznie ułatwią życie uchodźców u nas w kraju. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Celem ustawy jest…

Czytaj więcej