fbpx

Zwolnienie z Informacji Starosty

Czym tak naprawdę jest Informacja starosty ? Informacja starosty jest dokumentem potwierdzającym, że pracy, którą polski pracodawca chce powierzyć cudzoziemcowi nie może wykonywać bezrobotny zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy. Należy dodać, iż Polscy bezrobotni mają pierwszeństwo przed cudzoziemcami, dlatego urzędnicy w urzędzie pracy weryfikują, czy wśród osób bez pracy nie ma kogoś, komu można dać pracę.         …

Czytaj więcej

Звільнення від Інформації старости

Чим насправді є Інформація старости? Інформація старости – це документ підтверджуючий, що роботу, яку польський роботодавець хоче доручити іноземцеві, не може виконувати безробітна особа, зареєстрована в місцевому бюро зайнятості. Слід зазначити, що безробітні поляки мають пріоритет перед іноземцями, тому чиновники бюро зайнятості перевіряють, чи є серед безробітних особа, якій можна доручити роботу. Її часто називають тестуванням ринку праці, оскільки для…

Czytaj więcej